Handelsbetingelser træder i kraft ved indgåelse af samarbejde med WPwebsite, og er bindede når ordrebekræftelsen er accepteret . Ordrebekræftelsen sendes via email

Kunden garanterer, at alt materiale givet til WPwebsite som tekst, billeder, grafisk arbejde ejes af kunden selv eller at kunden har fået tilladelse til at benytte dette. Såfremt der bliver et erstatningskrav angående tilsendt materiale er det kundens ansvar og forsikring som hæfter hertil.

Når projekter afsluttes hvad enten der er tale om print eller website er det kundens eget ansvar at sikre sig at alt er korrekt.

Projekter som hjemmesider faktureres i to rater, men mindre andet aftales. Første halvdel af beløbet faktureres inden WPwebsite går i gang med projektet, og anden halvdel faktureres, når projektet er afleveret/online. 

Fakturering sker via e-mail, hvor der fremsendes en faktura (PDF) . Betalingsfristen er 14 dage. Ved forfalden faktura tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

Såfremt kunden ønsker WPwebsite skal komme ud til kunden til enten møde eller projekter betales der for kørsel. Der faktureres med statens takst pr. kørt kilometer + tid i bilen på 300 kr. eks. moms pr. time.

Domæne, Hosting, PRO-temaer og PRO-plugins  købes af kunden selv, men vi rådgiver gerne.

Aftaler om vedligeholdelse/ Serviceaftale betales forud for aftalt periode på enten 3, 6 eller 12 måneder af gangen. Forudbetalt serviceaftale refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.

Hvis kunden bliver hacket eller der opstår andre fejl, vil WPwebsite være behjælpelig med at få udbederet udfordringerne mod betaling.

Ansvar

WPwebsite hæfter ikke for indirekte/direkte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger I forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende.

WPwebsite ansvarsfraskrivelser sig for benyttelse af eksterne leverandører i forhold til betalingsgateway , hosting  eller diverse plugins til WordPress.

WPwebsite er uden ansvar for enhver skade som Kunden eller 3. part måtte lide som følge af manglende backup og vedligeholdelse. Kunden forpligter sig til at holde WPwebsite skadesløs over for 3. part i henhold til disse bestemmelser.